Sogne- og arresthuspræst:
Birte Maarup Iversen
Ringvejen 5A
9800 Hjørring
Telefon: 61 62 03 06
Mail: bmi@km.dk                                           

 

 

 

 

 

Sogne- og sygehuspræst:
Anna Marie Bram Christensen
Karlsvej 30
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 97 10
Mobiltlf.: 40 37 05 79
Træffes som regel i kirken tirsdag kl. 10-11 - eller efter aftale.
Mail: ambc@km.dk

 

Kordegn:

Karin Frøkjær Svendsen
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

Kordegnevikar (kontor):

Bodil Wiwe
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

 

Kordegnevikar (kirkelige handlinger):

Thomas Bendixen

 

 

 

 

 

Organist:
Peter-Emil Ryom
Telefon: 61 62 03 07
Mail: per@km.dk

 

Kirke- og kulturmedarbejder:
Susanne Tidemann
Telefon: 20 56 54 06
Mail: st@km.dk

 

Kirketjenere:

Poul Jansen
Mobil: 29 70 55 94
Mail: pja@km.dk

 

Laila Pallisgaard
Mobil: 61 62 03 04
Mail: lpa@km.dk