Dåb

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

Overvejer du at få dit barn døbt, så kan du her finde nogle artikler og videoer, som kan inspirere dig. Du kan også kontakte en af vores præster, for at få en samtale om det.

Dåben sker under en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig dåbsgudstjeneste om lørdagen. I Bistrupkirken afholder vi 1 lørdagsdåbsgudstjeneste pr. kvartal (den første til at aftale en lørdagsdåb i er med til at bestemme på hvilken lørdag der afholdes dåb).

Du kan aftale en dåb ved at ringe til kirkekontoret: 96 23 17 17