Præster og ansatte

  

Sogne- og arresthuspræst :

Birte Maarup Iversen

Ringvejen 5A

9800 Hjørring

Telefon: 61 62 03 06

Mail: bmi@km.dk                                     

Sogne- og sygehuspræst :

Poul Steenbeek                                                                                                                                                                         

Karlsvej 30                          

Telefon 61620450

Mail: pds@km.dk   

                                                              

Kordegn:

Karin Frøkjær Svendsen
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

Kordegnevikar (kontor):

Bodil Wiwe
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

 

 

 

Organist :

Peter Emil Ryom
Telefon: 61 62 03 07
Mail: per@km.dk

 

Kirke- og kulturmedarbejder:

Susanne Tidemann
Telefon: 20 56 54 06
Mail: st@km.dk

 

Kirketjener:

Poul Jansen
Mobil: 29 70 55 94
Mail: pja@km.dk

Kirketjener:

Karin Nørgaard

Mobil: 53 20 26 49

Mail: kno@km.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  bistrupkirken.dk
  ·   Bistrupkirken • Ringvejen 7 • 9800 Hjørring • 96 23 17 17
      +4596231717
      bistrup.sognhjoerring@km.dk