Præster og ansatte

  

Konstitueret sognepræst 

Ole Kamp

Tlf. 30701655

Mail: ole@olekamp.dk

 

Sogne- og sygehuspræst :

Poul Steenbeek                                                                                                                                                      

Karlsvej 30                          

Telefon 61620450

Mail: pds@km.dk   

                                                              

 

Kordegn:

Karin Frøkjær Svendsen
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

Kordegnevikar (kontor):

Bodil Wiwe
Telefon i kirken: 96 23 17 17 / 61 62 03 05
Mail: bistrup.sognhjoerring@km.dk

 

 

 

Organist :

Peter Emil Ryom
Telefon: 61 62 03 07
Mail: per@km.dk

 

Kirke- og kulturmedarbejder:

Susanne Tidemann
Telefon: 20 56 54 06
Mail: st@km.dk

 

Kirketjener:

Poul Jansen
Mobil: 29 70 55 94
Mail: pja@km.dk

Kirketjener:

Karin Nørgaard

Mobil: 53 20 26 49

Mail: kno@km.dk