Menighedsrådet

Formand:

Monica Louise Enslev Jensen, tlf. 2226 1260, mail: mj@indbakke.eu

Næstformand:

Anna Marie Jensen, tlf. 5135 8667, mail: annemarie.jensen55@gmail.com

Kontaktperson:

Anna Marie Jensen, tlf. 5135 8667, mail: annemarie.jensen55@gmail.com

Kasserer:

Bente Melchiorsen, tlf. 9831 8644 / 2548 5644, mail: bhmelchiorsen@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Niels Erik Nielsen, tlf. 6082 9281, mail: nen110750@gmail.com

Lisbeth Simonsen, tlf. 9891 1741/2214 4741, mail: silkehalevej09@gmail.com

Gerda Lunden Larsen, tlf. 9892 6256 / 2122 3223

Kirkeværge:

Martin Torp Trier Andersen, tlf. 2040 7221, mail: torptrier@hotmail.com

Præster:

Poul Steenbeek, tlf. 6162 0450, mail: pds@km.dk

Ole Kamp, tlf. 3070 1655, mail: ole@olekamp.dk