Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt. Forud for konfirmationen kan 7. årgang fra Bagterpskolen vælge at gå til konfirmandundervisning i Bistrupkirken fra september til april/maj året efter med henblik på at blive konfirmeret i kirken. Herudover kan børn fra OK-klassen på Muldbjergskolen og A-klasserne på Hjørringskolen vælge at følge konfirmandundervisning med efterfølgende konfirmation i Bistrupkirken. Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation vil ske til den første undervisningsgang. Selve konfirmationen for 7. klasserne på Bagterpskolen vil vare ca. 1 ½ time inklusivt fotografering i kirken. Konfirmationsdatoer for de enkelte klasser vil blive oplyst 1 ½ år før konfirmationen på kirkens hjemmeside.

Konfirmationer i Bistrupkirken 2024

Bagterpskolen:

7A: Søndag den 21. april kl. 10.00 v/Poul Steenbeek

7B: Lørdag den 27. april kl. 10.00 v/Birte Maarup Iversen

7C: Søndag den 28. april kl. 10.00 v/Birte Maarup Iversen

OK klassen: Lørdag den 20. april kl. 10.00 v/NN

A klasserne fra Hjørringskolerne: Lørdag den 4. maj kl. 10.00 v/NN

 Tilmelding klik her

  bistrupkirken.dk
  ·   Bistrupkirken • Ringvejen 7 • 9800 Hjørring • 96 23 17 17
      +4596231717
      bistrup.sognhjoerring@km.dk